La gestió històrica del dèficit d'aigua a Mataró

Conferència