Informació legal

WEB DE PROMOCIÓ DE CIUTAT

REQUISITS

El disseny del web de Promoció de ciutat de Mataró (Visit Mataró)ha sigut optimitzat per html5 i les següents versions dels navegadors:

  • Usuaris de PC amb Windows, es recomanen Google Chrome 63 (o superior), Internet Explorer 11, edge: 16 (o superior) o Firefox 58 (o superior).
  • Usuaris de PC amb Linux, es recomanen Google Chrome 63 (Chromium), Firefox 58 (o superior).
  • Usuaris de Mac, es recomanen Google Chrome 63 (o superior), Firefox 58 (o superior), Safari 11 (o superior).
  • Usuaris de mòbil, es recomanen Chrome for Android 64 (o superior), UC Browser for Android 11.8, iOS Safari 10.3 (o superior), Opera i Samsung Internet 4 (o superior).
  • Per visualitzar correctament elements pdf, cal disposar del programa Adobe Acrobat Reader o similar.
  • La resolució de pantalla ha de ser almenys 1280 x 800 píxels.
  • Cal tenir activades les opcions Javascript i CSS per gaudir de tota la interfície gràfica.

POLÍTICA DE GALETES

Més informació

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ us informa: 


Responsable AJUNTAMENT DE MATARO CIF: P0812000H Direcció: Riera, núm. 48, 08301 de Mataró
Delegat de Protecció de Dadeshttp://mataro.cat/dpo
FinalitatEnviament del butlletí de promoció de ciutat.
LegitimacióLa legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones interessades.
DestinatarisLes dades recaptades no seran cedides a tercers, tret d’obligació legal.
DretsLa sol·licitud es dirigirà al Servei d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró a la direcció: la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró (Ref. “Protecció de Dades”), a través del tràmit específic dins de Tràmits Web a http://mataro.cat/drets.
En cas que l’usuari no vegi satisfets els seus drets per part de l’Ajuntament de Mataró té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control que, en aquest cas, és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Conservació de les dadesLes dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

L’Ajuntament de Mataró informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l'Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.


Dades de Contacte 
Adreça postal:  La Riera, 48 – 08301 Mataró
Telèfon: (+34) 937 582 698
Adreça electrònica: visitmataro@ajmataro.cat


POLÍTICA EN MATÈRIA DE “LINKS” (WEB ENLLAÇANT I WEB ENLLAÇADA) 

Web enllaçant:                                   

Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il·lícits, pornogràfics, violents, etc.

En cap cas l’Ajuntament de Mataró es fa responsable del contingut de la pàgina web, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta. 

Si la web enllaçant incompleix algun del aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.  

Web enllaçada:

En aquesta pàgina web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’usuari accedir-hi. No obstant, l’Ajuntament de Mataró no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

L’Ajuntament de Mataró, o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts de la pàgina web, entenent com a tals tots els dissenys, bases de dades, programes d’ordinadors subjacents (codi font, inclòs), així com els diferents elements que integren la pàgina web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.),  estructura, ordre, etc. En relació a les marques i noms comercials (“signes distintius”) són titularitat de l’Ajuntament de Mataró o els llicenciants. 

L’ús de la pàgina web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual ni industrial. L’usuari té totalment prohibit reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts o els signes distintius, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.