Els fortins de la platja

El passat històric de Mataró

Els fortins o búnquers són un conjunt històric integrat per diverses construccions d’arquitectura militar o defensiva inicialment situades, de manera ordenada cada 600 metres, al llarg de la franja litoral del terme municipal de Mataró.

Es té documentada l’existència de 8 fortins o búnquers. D’aquests, n’hi ha 5 situats entre la platja del Varador i el torrent de Vallgiró que segueixen en peu, tot i que en diferents estats de conservació.

Construïts durant la Guerra Civil, els fortins eren utilitzats com a punt de guaita per avisar de les incursions a la comarca del Maresme i a Barcelona i també per a la defensa davant possibles bombardeigs enemics realitzats des del mar per vaixells com el Canarias, que va bombardejar Mataró el 8 de juny i el 22 de juliol de 1937. Posteriorment van ser utilitzats per la Guàrdia Civil per vigilar el contraban i, cap als anys 50, per alguns emigrants.

Tots els búnquers tenen la mateixa estructura i van ser construïts amb els mateixos materials: formigó armat sobre un fonament de pedra, i amb un acabat de sorra a la part externa que afavoria el seu camuflatge amb l’entorn. Alguns fortins tenen la porta d’entrada a la banda de llevant i, d’altres, a la de ponent. Sembla que també podrien haver estat equipats amb armament antiaeri.

L’any 2001, la Comissió de la Memòria Històrica de la Gent Gran de Mataró impulsa la iniciativa de recuperar els fortins de la ciutat. Aquesta comissió, formada per representants de les entitats de la gent gran de Mataró, vinculades al Consell Municipal de la Gent Gran, decideix realitzar un treball de recerca i divulgació sobre els diferents fortins de la ciutat per millorar el coneixement públic del patrimoni bèl·lic del segle XX.

L’any 2010 es realitza un inventari per estudiar l’estat de conservació, la situació geogràfica i les possibles funcions específiques i tècniques constructives dels fortins i, l’any 2013, l’Ajuntament cataloga els cinc fortins conservats com a Bé Cultural d’Interès Local. L’últim dels fortins, el vuitè, es va localitzar més tard enfonsat al mar.

Un cop l'any, a la primavera, la Comissió de la Memòria Històrica de la Gent Gran de Mataró organitza una visita guiada als fortins.