Setmana de la natura

Del 25 de maig al 5 de juny

El benestar de les persones, des del punt de vista sanitari, social i econòmic, té una relació directa amb el seu entorn. Sota aquesta premissa Mataró organitza la Setmana de la Natura, una iniciativa que s’emmarca en la Setmana de la Natura de Catalunya i que recull activitats que se celebren per conscienciar de la importància de tenir cura del mediambient i el territori.

Durant la celebració de la Setmana de la Natura s’impulsen activitats entorn la conservació i la descoberta de la natura i el medi ambient amb la voluntat de posicionar Mataró com un referent a nivell de Catalunya. Així es pretén posar en valor i donar a conèixer tots aquells actors de Mataró que dediquen el seu dia a dia a cuidar el medi ambient i que difonen el seu coneixement i les seves problemàtiques com són entitats ambientals, parcs naturals, ajuntament, biblioteques, escoles, empreses etc. També es persegueix que la ciutadania descobreixi els espais naturals, agrícoles, forestals i marítims de Mataró de manera que s’afavoreixi que la gent conegui la natura, hi connecti i la visqui per prendre consciència de la necessitat de tenir-ne cura.

Organitza la teva Setmana de la Natura!